Mousserande vin.

Mousserande vin år ett vin som blivit kolsyrat antingen genom jäsning eller genom tillsats av kolsyra. På Två Liljor följer vi den traditionella metoden, dvs att låta vinet genomgå en andra jäsning på flaska s.k. méthode classique. Vinet jäses en gång på fat eller ståltank för att därefter genomgå en andra jäsning på flaska efter tillsättning av jäst, näringsämnen för jästen, samt socker, tirage. Den andra jäsningen resulterar i ett naturligt kolsyrat vin. Jästfällningen måste därefter avlägsnas. Detta börjar med remuage som innebär att flaskan i omgångar vänds med halsen nedåt och skakas lätt för att flytta jästfällningen till flaskans hals. Detta sker i små steg där flaskans orientering successivt ändras. Slutligen ska jästfällningen föras ut ur flaskan och det kan ske genom att halsen fryses på de uppochnervända flaskorna så att fällningen blir till ett litet isblock, flaskorna vänds upprätt och den tillfälliga förslutningen (normalt en kronkapsyl) öppnas så att fällningen skjuts ut av övertrycket i flaskan. På Två Liljor tillämpar vi dock oftast det ursprungliga sättet dvs att kronkapsylen lossas utan föregående frysningf. Detta sker genom en svängmanöver med flaskan lutad ca 45° nedåt och under det att flaskan flyttas i en båge till ca 45° uppåt avlägsnas kapsylen. Efter en vbiss träning fungerar detta utmärkt.
 Därefter fylls flaskan på med den saknade volymen och förses med en vanlig champagnekork (i vårt fall av plast) samt grimma. Processen att avlägsna jästfällningen kallas degorgering

Rudu Sparkling.

Vårt första mousserande vin är ett fruktvin gjort på vita vinbär. Vi har vår förebild i det lokala vin som tillverkades på gården Knutstorp utanför Aneby. En grosshandlare Gorms från Stockholm  köpte gården på mitten av 1800-rtalet och startade upp odling av vita vinbär som man sedan gjorde fruktvin av. Ibland kompletterades med krusbär och andra ljusa bär. Vinet fick namnet Knutstorp Sparkling. Detta pågick mellan åren 1890 - 1970. På 1990-talet startade några personer, bl a vinmakaren Hans Riese, en förnylelseprojekt och därvid startades en odling av vita vinbär i Rudu. Vinprojektet gick i stöpet men odlingen finns kvar och det är denna odling, den enda av sitt slag i Sverige, som idag ger oss möjlighet att åter göra ett fruktvin likt Knutstorp Sparkling. Vi kallar vårt mousserande vita vinbärs fruktvin för Rudu Sparkling. Det har jäst på ståltank i två år och på flaska i drygt ett år.
Första lansering på Systembolaget sker i maj 2021.

Kronkapsylen är avlägsnad (ligger inne i "skvätt-tunnan").
Kronkapsylen är avlägsnad (ligger inne i "skvätt-tunnan").
Efter påfyllnad av vin sätts en plastkork i flaskan.
Efter påfyllnad av vin sätts en plastkork i flaskan.
En metallgrimma såtts på.
En metallgrimma såtts på.
Återstår ytterligare en tids lagring och sedan sätts en foliehätta över flaskhalsen.
Återstår ytterligare en tids lagring och sedan sätts en foliehätta över flaskhalsen.