Vingränd - En anrik gatstump?

Ny skylt med gammalt namn.
Korsningen Vingränd - Hamnvägen - Bergsgatan.
Karta från Gränna stad 1926..
Hörnet Hamnvägen - Vingränd.
Den nya skylten på plats.

Hamnvägens översta del, mellan Bergsgatan och Grännaberget, hette tidigare Vingränd. Se kartbilden här bredvid från 1926. Gatunamnet Vingränd togs antagligen bort någon gång på senare delen av 60-talet när bostäder med postadress Vingränd försvann. Av kartan framgår att "Tomten nr 1 i kvarteret Två Liljor inom Gränna stad har den 23/8 1963 upptagits i tomtboken; betygar Alvar Näslund".

 Av kartan bredvid framgår även att det fanns ett bostadshus ovanför det nuvarande gatuhuset som sannolikt hade adressen "Vingränd 1".

Vi kan spekulera i att det under tidigare århundraden funnits vinodlingar här som naturligt gav namnet åt gränden.

För att återskapa känslan av tidigare vintradition har vi låtit tillverka en emaljskylt av modell tidigt 1900-tal. Vi har haft kontakt med kommunen i ärendet. Eftersom namnet försvann i samband med sammanslagningen i Jönköpings kommun så "finns inte namnet längre". Då det idag inte finns något hus med gatuadress längs Vingränd, så saknar den formella namnsättningen betydelse för oss. Förhoppningsvis ska en och annan Grännabo och turist känna lite av historiens vingslag.

Av kartans rubrik framgår: "Karta över tomten No 1 inom kvarteret Två Liljor. Upprättad 1926 av Einar Adèll, Stadsingenjör".

Det framgår vidare att i tomten ingår tre delar: 1. Fastigheten no 119, 1/2 tomt, området8-3-4-7-8 innehållande 591 Kvmeter. 2. Del av Bergsgatan, området 7-4-5-6-7 innehållande 5,3 Kvmeter. 3. Del i Grännaberget området 1-2-3-8-1 innehållande 173,7 Kvmeter". Tillsammans 770 m2.

Siffrorna x-x-x-x-x-x hänvisar till mätpunkter på kartan.

Vill du se kartan mera i detalj så klicka på filen här bredvid.