Hur två trädgårdar blir en.

När vi skaffade Två Liljor 2 fanns en uppvuxen gammal trädgård som till huvuddelen bevarats med sina ursprungliga nivåer. Trädgården innehöll en mängd gamla fina växter och blommor så som syrener, Bockara-binda, Olvon, buskrosor, hortensia samt olika typer av spirea. Vi jobbade upp den trädgården försiktigt och när vi 2003 förvärvade grannfastigheten Två Liljor 1 blev det naturligt att slå samman trädgårdarna. Den tätbevuxna ursprungliga trädgården blev en bra kombination med den ganska tomma grannträdgården. Den tidigare ägarenföredrog att ha trädgården som en hage med gräs och blommor. Havet med prästkragar var en fin syn.

2004-2005 gjordes den stora förändringen och de flesta bilder nedan är från det arbetet.

Om du vill se en förstoring av bilderna så är det bara att licka på dem.

Rosen Pilgrim 2013.
Två Liljor 1 strax efter förvärvet (juli 2004).
Pergolan vid stallet var vildvuxet. (nov 2000)
2:an med staketet kvar (mars 2001).
Omläggning av mur (aug 2003).
Muren flyttades upp en knapp meter.
Stora kalkstenar hittades under mark.
Massor av sten behövs. En del hittas under jord (juli 2006).
Sten och grus i mängder.
Ju fler händer - desto mer händer.
Pussel Pussel.
Blommande Olvon i december (2006).
Första grävomgången (juli 2004).
Utjämning av tomtgränsen (juli 2004).
Ovansidan på f.d. jordkällaren rensas (juli 2004).
Vattning av grusgång.
Ny plattläggning framför vedboden (juni 2005).
Vältning av gräsmattan (juli 2005).
Mogna äpplen (sep 2005).
Bigarrå-trädet på plats (okt 2005).
Nya stensättningen mot gatan.
Rosgrop.
Olvon (nov 2000).
Framsidan med nstudentorkester i bakgrunden (juni 2002).
Urgrävning av innergården har påbörjats (aug 2002).
Nya stenar av stööre storlek än tidigare.
Omgörning av uteplatsen (juli 2005).
Andra grävomgången (aug 2005).
Till vissa moment krävs flera maskiner (aug 2005).
Kullerstenläggning av innergården (juli 2006).
Rännan väger över 100 kg.
Klassiskt kall-lagd mur. Gott resultat.
Björnbärsbuske nysatt (aug 2010).
Gamla trappan (juli 2004).
Etage. Trädgårdsplaneraren Magnus leder (juli 2004).
Breda skopan ger effekt (juli 2004).
Påbörjan av grusgång (maj 2005).
Grusgång vibbreras (juni 2005).
Mycket jord ska ut (juni 2005).
Slänten (sep 2005).
Snödroppar tittar fram.
Sten bort. Aj!!
Gott om rosor att pyssla med (nov 2000).
Grennaskolans studenter far också förbi.
Pergolan aug 2002.
Snöret är rakt. Bilden ljuger.
Trätrappan bort (juli 2005).
Jord överallt som måste bort.
Första fasen av släntlandet (aug 2005).
"Och han fann sitt verk gott ...."
Sedan dags för mur (aug 2006).
Ett meckande för att få dit stenarna.
Omläggning av uteplatsen (juli 2007).
2:an juli 2001.
Innergården (juli 2004).
Nivåerna är under koll (juli 2004).
Uppbyggnad av etage (juli 2004).
Första rensningen (april 2004).
Magnus kommer med växter (sep 2005).
Det blir fint (sep 2005).
2007?
Slutresultatet gott.