Stugan - En före detta charkuterifabrik med föreståndarbostad

Stugans historia vet vi från mitten av 1800-talet och framåt. Den byggdes före 1884. Vi vet att den innehöll en charkuterifabrik i norra delen och en bostad i södra delen. Att där fanns en charkuterifabrik framgår av antecknigar på de gamla pärlspontväggarna som fabriksarbetarna har gjort bl.a. anteckningar om tillverkningskvantiteter. Det finns också rester efter en kokgryta, en rund plats intill en uppmurad tegelvägg. Fabriken försörjdes med vatten från en egen brunn under huset, i ett källarvalv under husets norra del. Hur länge charkuteritillverkningen höll på vet vi inte exakt, men vi har dokument på att Charkuterist Fredriksson hade en affär där vidd förra sekelskiftet och på väggarna finns arbetarnas anteckningar fram till åtminstone 1927.

Huste fick antagligen stå och förfalla under årtionden. När Pia Camåbell köpte fastigheten på 1980-talet så hade en vinkelbyggnad mot baksidan rasat in. Detta lagades och man klädde på huset med skivmaterial inuti.

Vår första åtgärd var att riva bort en del av de pålagda lagren på väggar och i tak. Vi tog också bort mellanbjälklaget så att fabrikslokalen blev en enda stort rum upp till nock. Ett pålagt trägolv togs bort och under detta fanns ett gammalt målat trägolv, som låg direkt på jordlagret.

 

Här pausade renoveringen 2003 i avvaktan på köpet av grannfastigheten där gröna huset prioriterades som bostad i stället för stugan.

Det dröjde fram till 2011 då vi bytte ut de relativt modera tvåglas kopplade fönstren mot 1800-talsfönster med lösa innefönster. Dessa kom från fastigheten Två Liljor 4 där man vid helrenovering bytte ut de gamla fönstren, som vi då fick köpa. Samtidigt med fönsterbytena passade vi på att reparera väggpanelen. Problem uppstod med grunden som kalvat vid trappan. Stenarna togs bort och murades på plats sedan grunden grävts ur lite grand.

Nu har ytterligare steg tagits.

Nu är vi nästan klara med utbyggnaden.

Senast i raden av tillbyggnad är stugan. Vi har byggt ut den bakåt ca 2 meter längs hela väggen för att där inrymma toalett och dusch, vaskutrymme och förråd. Vi har bakom stugan också byggt ett maskinförråd, som ett separat hus. Platta och mur gjordes under hösten 2013 och  påbyggnaden gjordes under 2014.
Den 10 oktober (2013) påbörjades urschaktning för plattan. Den gamla kallmurade stenmuren fick stabiliseras. Se bilder nedan. Ett stort bonus är att vi hittade en dagvattenledning precis vid hörnet av stuga, en ledning som går hela vägen ned till Bergsgatan d.v.s. 50 meter lång.
Gjutning av platta och köksgolv skedde 21 oktober. Murning av stödvägg skedde ett par veckor senare. Plattan lades då under pressenning för att härda och invänta bra snickarväder i vårsolen. Veckan före pingst sattes byggnationen igång. Först kom kakelmuraren, som konstaterade att alla tre eldstäderna kommer att kunna renoveras. Kakelugnen och rörspisen behövde inte plockas ner mer än för röranslutningen i toppen. Rörspisen putsas om. Vedspisen renoveras (blästras och tätas) och ett helt nytt spjäll görs. 
När utbyggnaden nu är klar är det fritt fram att renovera resten av stugan inuti. Förutom att inreda bostadsdelen kommer den gamla charkuterifabriken bli kombinerad verkstad och festlokal. Så är nu gjort (jan 2015) och stugan är nu byggnadsmässigt sett färdig. Återstår gör en massa inredningsarbete där startpunkten är vineri-delen som är i akut behov av färdigställande. Allt vin-göraflyttas från stallet till stugan. Vidare har även stugan fått en luftvärmepump.
Därtill har en maskinbod anlagts i vinkel till utbyggnaden.
Här följer några bilder från arbetet med utbyggnaden.

2014-09-29
Tvättvask i vineriet.
Gamla skafferiet borta.
Frukost på Haflunds: Johan, Klas och Magnus.
Inte mycket av den gamla väggen godkänns att vara kvar.
Materialleverans.
Redo för grävmaskin.
Hyllor i vinförrådet.
Nya dörren på nya delen.
Horns handslagna tegel på alla golv.
Nya dörrarna grundmålade.
Provmålning av fönster.
Tegelväggen borta och ny vägg ska till.
På våren (2014) påbörjas stomresning.
Det är en del material att frakta bort. Natursten, gatsten mm
Murning klart 2013-11-30
Luftvärmepumpen på plats.
Rörspisen omputsad och nyansluten.
Källaren dränerad och murputs borttagen.
Nya rör till alla tre eldstäderna.
Tegelväggen mot köket rivs.
Gjutformen på plats.
Första grävning och dränering 11 okt.
Grävning och schaktning vid stugan.
Sentida undertak tas bort
Välbevarade takbjälkar
Grundmuren har lagts om och murats
Mycket rivningsbråte att forsla bort
Köksgolvet borttaget
Målning med slamfärg
Köksdörren
Rensning
Reparerad vägg
Mellanbjälklaget ska bort.
Lützen inomhus
Pigtittare genom bjälklaget
Vinterbild från 2001
Bjälklaget borta
En köksdörr på baksidan tas fram
Uteplatsen vid stugan
Charkuterifabriks-lokalen
Skafferi
Under trägolvet fanns ett gammalt målat trägolv
Kakelugn i övervåningen
Omflyttning av prylar mellan husen
Grundgrop till planerad utbyggnad