Häststallet som blev drejarverkstad och konstgalleri.

Stallet
En solröd vinterdag 3 feb 2013. OBS Bilden är inte fejkad.
Ny yttervägg - Gaveln
Baksidan
I väntan på nya fönster
Linoljemålning
Det nya mellanrummet
Gavelrum med loft
Det blir väldigt mycket rivningsbråte
Ny Falu rödfärg i Italien-röd kulör
Ludde kollar när morfar målar baksidan på stallet
Undertaket på plats
Förberedelse för nytt golv
Även detta golv ska bytas
Här ska bli en betongplatta
Toalett o dusch kaklad
Handslaget golvtegel provlagda
Horns Tegelbruk i Västergötland
Den blivande verkstaden
Toaletten, ej fogat ännu (2013-03-10)
Verkstan.
Vaxning av tegelgolvet. Med rotborste - platta för platta.
Fint blir det. Nu ska vaxet härdas ett dygn.
Verkstan under målning och montering.
Alla dörrar på plats.

Vi vet inte så mycket om stallets historia mer än att nuvarande stallbyggnad troligen uppfördes vid mitten av 1800-talet, i vart fall före 1884, och då byggdes som ett häststall. Det vi vet är att det på fastigheten under lång tid funnits en charkuterifabrik (i stugan) och att det vid förra sekelskiftet fanns en charkuteributik i gatuhusets undervåning. Vi vet också att det fanns hästskjutsar knutna till stallbyggnaden, som har tydliga lämningar av hästspiltor i övre delen. På rännet förvarades hö som fördes ner till hästarna genom en lucköppning. Höet togs in via en takkupa som fortfarande finns kvar. Troligen bestod golvet av hårdtrampad jord med gjutna rännor för att avlägsna spillning etc.

 

Det har naturligtvis funnits någon form av förrådsbyggnad här sedan fastigheten började bebyggas. På dessa långsmala tomter stod ju ett radband med byggnader. Det intressanta är att körporten måste ha varit trafikerad med häst och vagn i en uppförslöpa mellan  Bergsgatan och stallet  -  genom körporten. Ett alternativ kan ha varit att köra via Vingränd och sedan tvära över granntomten, som då var delad ungerfär mitt för nuvarande stugan. Men detta har vi inga uppgifter om.

 

När Pia Cambbell tog över fastigheten på 1980-talet så lät hon renovera stallet till att innehålla drejarverkstad och galleri för hennes målerikonst. Hon genomförde också en dränering av marken och drog in vatten och avlopp. Den mest synliga förändringen var att hon lät sätta in ett slags franska fönster, vilka var gjorda av avlånga lösa glasrutor med lös spröjs.

 

Vår renovering har gjorts i flera steg. Vi började med att säkra upp byggnadens sidstabilitet. Vi har behållit de lutande ytterväggarna, det gamla enkupiga tegeltaket och allt annat som gått att reparera. Vi har även lagt en gammal typ av trä-hängränna (med plåt inuti) längs framsidan.

 

Den mer omfattande renoveringen inleddes 2011 då vi rev ut allt sentida skivmaterial och takpanel för att komma åt byggnadens grundstomme och golv. I ett första moment nöjde vi oss med att renovera ytterväggen från vedbod runt om till övre baksidan, men det visade sig sedan att vi måste ta ett djupare grepp i den delen, så det slutade med att vi tog bort allt golv med markkontakt och ersatte det med en gjuten betongplatta. Vi har även ersatt de tidigare franska fönstren med nya tvåglasisolerade spröjsade från Snickarglädje. Vi har även satt in en spröjsad ytterdörr samt gjort en av fönsteröppningarna till varje rum i form av en glasdörr. Tanken är att vi ska kunna ha 3 oberoende in- och utgångar till stallet.

Under hösten 2012 lade vi om yttertaket, som fick ett nytt undertak. De gamla enkupiga 1800-tals takpannorna lades sedan tillbaka och kompletterades med tegel från grannar som just lagt om sina gamla tak.

Under hösten 2012 har också hela inomhusdelen gjorts om. Den övre halvan har försetts med en betongplatta innehållande vatten och avlopp till toalett, kök och verkstad. Väggarna är genomgående av plankpanel med sågad yta. Taken har synliga stockar. Genom att taket höjts till stockarna (isolering på ovansidan) och golvet sänkts har stallet blivit väldigt mycket rymligare. Genom att sätta in en luftvärmepump har komforten höjts och vi har skapat ett vinterrum för växter och vin. Vi ser förväntansfullt fram mot denna nya funktionalitet.

Under januari-mars 2013 har inre renoveringsarbetet slutförts. Det återstår bara en del utrustning i toalett och kök. Valet av golvmaterial blev handslaget tegel från Horns Tegelbruk. Teglet är vaxat och är slittåligt i 10-15 år!! Vaxet är framtaget av Horns tillsammans med  RAÄ och innehåller bl.a. bivax, karnubavax och alifatnafta (miljövänlig).

Ändamålet med stallet är flera. Det kommer att innehålla möjligheter för övernattning, enklare matlagning, toalett & dusch samt vineri och verkstad. Vi kan naturligtvis även låta det återuppstå som galleri eller motsvarande och det så blev detsommaren 2013 när Pia Campbell med familj höll utställning där.

Takrenovering
Ny frontvägg
Lockpanel på gång
Ludde kollar vattenförrådet
Gavel-jobb
Betongplattan på plats och toaletten utstakad.

Vid renoveringen i andra etappen av stallet - den östra halvan - är väggar och tak lika den första etappen dvs stående och liggande träpanel med sågad yta, vilket ska ge känslan av det tidigare grovbrädade stallet. Finishen blir hög med genomgående målade ytor. Takbjälkarna görs synliga genom att isolering av taket görs ovanifrån. Golvet kommer att bli svenskt handslaget tegel från Horns Tegelbruk.

Färdigfogat golv i verkstan.
Färdigfogat i verkstan.
Här är vaxet härdat och taket vitmålat med linoljefärg.
Toaltten i väntan på rörmokarn.
Verkstaden på väg att inredas.