Kaminskorstenen på plats.
Grillkväll i paviljongen 21 sep.
Kvällsmiljö i paviljongen
Paviljongen
Vy från paviljongen
Vy från paviljongen

Paviljongen

När trädgården terrasserades 2005 så anlades en plats ovanför grill-uteplatsen intill sälgen ämnad för ett lusthus. Allteftersom tankarna mognade  -  via kolla av såväl traditionella träbyggda lusthus som moderna typ "Lövhyddan"  -  kom vi fram till att både utsikt och runtomsikt bör maximeras. Därför startde ett arbete med att göra i ordning slänten ovanför platsen till en Rhodedendron-dunge, blåbärsbuskar, Hönsbär samt att låta den befintliga vinkan sprida sig. Kvar blir också ängväxtligheten men alla Aklejor. Utrotas måste däremot all Kirskål och området ovanför paviljongen var sista (knack-knack) utposten för denna munkarnas avkomma i vår trädgård.

Lösningen blev en glas-maxad paviljong som placerades på en ca 60 cm (1 aln !!) grundmur. Golv och murkanten inåt bekläds med kalksten. En gammal järnkamin (från ett av husen) är värmekälla vid behov.

Växthuset är av märket Classicum och visade sig vara knepigt att montera eftersom det saknades beskrivningar. Jag kan bistå med några goda råd om någon funderar på den här typen av paviljong (eller växthus som det egentligen är). Vår växtlighet kommer att bestå av krukplacerade inomhusväxter som mår bra av att lufta ute på sommaren, typ Hibiskus och olivträd. Den enda rotfasta växten är en vinstock, Dr Schmidtmans Sockerdruva, som ger ätgoda druvor i augusti d.v.s. i god kontrast till alla de frilandsodlade stockarna som ger mogna druvor i slutet av oktober.