Jordkällaren - Oumbärlig före kylskåpens tid.

Varje hushåll hade förr tillgång till någon form av kyl-förvaring. Oftast var detta en jordkällare som låg i ett skuggigt parti på tomten. Helst nedförsänkt i marken.

Jordkällare på Två Liljor var byggd som ett kallmurat stenvalv och låg inskjuten i slänten mot berget ovanför stugan. Tyvärr förstördes källaren definitivt när man på 80-talet lade jord- och byggrester i jordkällarens takhål. I samband med tomtplaneringen 2005 grävde vi bort det mesta av massorna som täckt in jordkällaren och där gapade ett stort hål till 2010 när vi påbörjade åateruppbyggnaden av en ny källare. Vi gjorde en betongplatta och på denna murade vi upp väggar av leca-sten. Ovanpå detta lade vi ett trätak som isolerats med 20 cm cellplast och som yttertak har vi lagt sedumväxter, som köps i pall-stora skivor (av Vegtec i Vislanda). Sedumtaket är isolerande både vinter och sommar. Leca-stenen har kalkputsats både inuti och utanpå.

 

Ett problem i sammanhanget var att den bortsckaktade massan lämnade ett hål med en hög vägg mot berget efter sig. Medans vi byggde jordkällaren kalvade väggen och flera stora stenblock föll ned mot källarens vägg, dock utan att skada denna. Turligt nog. Hur säkrar man en vägg av jord och stenblock? Lösningen överlämnades åt "hustomtarna" Åke och Frank. De skaffade fyra grova (väldigt grova!) H-balkar. Lade armering mellan dessa och gjöt sedan en betongmur längs väggen. Denna kalkputsades sedan och ska täckas in med vildvin. Den känns bunkersäkrad och förhoppningsvis ska den stå emot vattentrycket, eftersom vattnet från berget förhoppningsvis tar vägen längs och under joprdkällaren, och längs skifferkanalerna under jord, på samma sätt som vattnet genomströmmar hela övriga trädgården.

Det fanns sedan tidigare en trappa bredvid jordkällaren som leder upp till en platå ovanför källaren. Trappan och platån är på gång att renoverts och har försetts med ett gammaldags räcke gjort av massiva järnstänger. Frank har smitt detta.

 

Nästa steg är att inreda källaren till förråd av sådant som vill ha jämn temperatur året om.

Handsmitt räcke till utsikten ovanför jordkällaren
En 250 kg tung kalksten ska bli entréplatta till jordkällaren.
En 250 kg tung kalksten ska bli entréplatta till jordkällaren.
Ras mot jordkällaren
Bokom stugan mot jordkällaren så som det såg ut från början (juli 2004).
Bortgrävning av gamla jordkällaren (juli 2004).
Lotta o Gustav mitt i takläggningen
Här låg gamla jordkällaren, under allt bråte (juli 2004).
Vildvin som så småningsom ska täcka muren (2011).