Hur lär man sig byggnadsvård?

Fasadputsning 2001.

Den frågan blev väldigt påtaglig den dagen  -  1 mars 1999  -  när vi övertog fastigheten Två Liljor 2 med det "Gula gatuhuset" som front. Vi hade visserligen lång erfarenhet av villabygge och villarenovering men detta med ett antikvariskt skyddsvärt hus var en helt annan grej. Vår besiktning inför köpet gav vid handen att det skulle komma att handla om ganska grundläggande renoveringar, men att utgångsläget var positivt vad gäller fukt, röta och annat elände som kan drabba gamla hus med grund från 1600-talet. Förra ägaren, konstnären Pia Campbell, då nästan 90 år, hade gjort goda försök att utveckla fastigheten utan att "bygga sönder" den. När Pia och andra grannar i mitten av 80-talet tog tag i fastigheterna på den här delen av Bergsgatan var de rivningshotade av dåvarande ägaren Jönköpings kommun, som under lång tid upplåtit husen till Grennaskolan. Tack vare dessa kultur-entreprenörer är dessa fastigheter idag föremål för en god byggnadsvård.

A och O i renoveringsprocessen är skickliga hantverkare. Vi fick tips om Vista Bygg där vi dessutom kände Rune Jarl, barndomskamrat till Anna-Marias bror. I Runes gäng fanns Blomman (Lars Blomqvist) som var murar- och kakelugnsfejarmästare  -  med campingplats som bisyssla! Vi fick det bestämda rådet att börja med eldstäder och murstockar. Det rådet förstod man vikten av när man såg Blomman riva kakelugnar och allt det bråte som dammade rakt ned i huset. Ett fruktansvärt dammande som skulle vara en katastrof för en bebodd bostad. Vi levde ändå i dammnära miljö i minst ett år. Under den mest renoveringsintensiva perioden  -  sommaren/hösten 2001  -  bodde vi i stallet (dock inte så primitivt som det låter).

En av Pia Campbells tavlor som finns på Två Liljor "Öde mark"
Kakelugn i TV-rummet
"Torka mellan varven"
Putsen riven, men underteglet kvar.
Trapphusets påspikade skikt på väg att rivas bort
Färgborttagning i köket på den gamla handhyvlade pärlsponten
Köket nästan klart
Kakelugn i nedplockad form
Kakelugnen i vardagsrummet
Kakelugnen i vardagsrummet färdig
Lampan från Fåglakulla på plats

Den gyllene vinrankan.

Historien bakom denna fantastiska skapelse håller vi på att forska fram. Vad vi vet från de goda vänner som vi fått överta den av är att den hängt i en våning i Vetlanda (Anm: Fastighetsägarens födelsestad) och sedan flyttat med de goda vännerna runt om i Sverige tills den hamnade i ett uthus/förråd på deras tidigare fritidsställe och nuvarande permanentbostad.

 

Där i uthuset hängde den och väntade på att bli upptäckt. VILKEN FULLTRÄFF FÖR OSS !!

 

När vi fått fram mer om lampkronans bakgrund återkommer vi med det här. Vi har sett liknande skapelser i medelhavsländerna så gissningsvis härstammar även denna därifrån. Därom vittnar alla vindruveklasar som pryder kronan.

Trapphusgolvet rivs
Målning övre hall 2013-12-28
Planka för planka tas loss.
Planka för planka tas loss.

Först renoverades murstockar och eldstäder

Som ovan sagts så är detta en naturlig start. Vi kom fram till att vi skulle sätta syrafasta rör i alla skorstenskanaler och det blev totalt över 50 meter rör till 2 järnspisar och fyra kakelugnar.

Att följa kakelugnssättningarna blev ett långsamt nöje. Rad för rad växte ugnarna. I kalendertid så tog varje ugn ett par månader eftersom varje skikt behöver "torka mellan varven" så att säga. Hur många ton eldfast tegel vi totalt använt har vi inte räknat ut, men varje ugn kräver flera hundra kilo tegel. Och bakugnen därtill.

Därefter sovrum (juni-99)

Första målet med att ta fastigheten i besittning var att ordna för vår egen övernattning. Vi kom ganska snart fram till att sovrumsdelen skulle vara i undervåningen och umgängesdelen huvudsakligen i övervåningen, som vid tillbyggnaden 1879 fick en ståndsmässig takhöjd på ca tre meter. Det var väldigt vanligt att de från början en-vånings gatuhusen byggdes på med en "paradvåning" och då fick lite högre takhöjd.

Undervåningen i Gula huset hade av Grennaskolan inretts till en lektionssal längs hela huset mot gatan. Ett tidigare kök hade delats av till toalett och det andra rummet hade behållits i ursprunglig form. Vi delade av lektionssalen i en sovrumsdel och en TV-rumsdel. Gamla dörrar till fastigheten var sparade (i vedboden) så sådana kompletteringar blev inget problem.

Golvet i lektionssalen var relativt nylagt plankgolv, så detta var bara att slipa av och såpskura.

Därefter fasaden, tak och skorsten (aug-00)

En stor renoveringsinsats var att reparera fasaden, som bestod av kalkputs med järnvitriol-avkalkning. Vi studerade olika material och utseenden  -  besökte bl.a. Järstorps kyrka, som nyligen renoverats med hydrauliskt kalbruk och järnvitriol  -  och föll direkt för det utseendet. Renoveringen blev tyvärr försenad och kom inte igång förrän i augusti, vilket medförde att putsen fick torka under presseningar med hjälp av fläktar. Utseendet blev strålande  -  men det krävdes 7 strykningar med järnvitriol.

 

Samtidigt med fasadputsen lade vi ett nytt undertak och murade om skorstenstopparna. Nya plåtinfattningar och rännor blev det också, liksom två rejäla sotningsluckor som ersatte den tidigare takpannesmala lilla luckan. Nya säkerhetskrav på gamla bygnnader kan vara besvärligt, men oftast hittar man bra lösningar.

Därefter kök (apr-01)

Det fanns från början två kök i huset: Ett på varje våningsplan. Det nedre köket var, som ovan sagts, sedan tidigare delvis avdelat till toalett, men det övre köket var kvar jämte ett skafferi-rum som antagligen också varit pig-kammare.

Ett problem var att fönstren i köket hade bytts ut mot kopplade fönster i lägre höjd än ursprunget. Vi beställde därför nya fönster i originalutseende hos snickare (Brunos Specialsnickeri i Bunn) inklusive löstagbart innanfönster. I köket hittade vi under ett par skivlager den gamla ursprungliga handhyvlade liggande pärlspontsväggen. Vi lät visserligen tillverka lagningspanel, men den gamla panelen var till väldigt stor del bevarad. Den målades med linoljefärg i den ursprungliga gröna kulören. Köket delades in i en gammal del med den gamla järnspisen och en ny del huvudsakligen placerad i pigkammaren/skafferiet.

Det avskalade trapphuset (sep-02)

Det stod ganska klart att en tidigare takläcka i trapphuset behövde ses över. Inför denna åtgärd skulle vi riva bort en del isolering och hela det påspikade innertaket. Detta slutade med att hela trapphuset två våningar skalades av invändigt och fram skymtade en gammal fin pärlspontvägg och en solid mittpelare med trappräcken och en stjärnformad takstol. Planen blev att bygga på och isolera botten (golv) och yttertak och att behålla de ursprungliga materialen.

 

Under arbetet med golvet i trapphuset drabbades vi av äkta hussvamp, vilket ledde till sanering och en ny murad och gjuten grund. Vi klarade krisen  -  eftersom svampangrepp kan leda till förödande konsekvenser  -  och fick ett torrt och fint förråd innanför den gamla trappdörren, som kom fram under rivningen ovan. Man slutar aldrig att förvånas över tidigare generationers olika syn på renovering.

Sedan ny toalett och dusch (feb-04)

Toalettrummet var relativt nyrenoverat men lagt i en märklig vinkel. Vi återställde det till det tidigare kökets format och fick då också järnspisen inne i rummet. En skön värmekälla i ett dusch- och badrum !! Golv av natutegel, kakel till brösthöjd, resten pärlspont och vi behöll det gamla brädtaket.

Vi hittade ett gammalt badkar hos en bonde utanför Norrköping. Tvättmaskin och en rejäl tvättbänk fick också plats.

Körporten (juni-08)

Vi har en av Grännas få körportar och förmodligen den som varit i mest kommersiellt bruk. Fram till 1940-talet fanns hästar i stallet som bl.a. betjänade charkuterist Fredriksson, som hade affär i Gula husets undervåning.

 

Efter flera år ansökan om antikvariskt bidrag så kunde vi genomföra renovering av körporten 2008. Den antikvariska delen bestod främst av att återställa plattan med texten "Kv Två Liljor" ovanför körportens framsida. Det var Anne Håkanssons måleri som utförde detta. Vi passade då också på att skrapa och måla om hela körporten inuti med samma professionella handlag. Körporten blev då också kompletterad med kullersten och gåplattor av kalksten.

Nästa steg??

Så här långt är de grova och viktiga renoveringarna gjorda på Gula huset. Under 2003 pågick planering för och övertagande av grannhuset, det "Gröna gathuset". Därför övergick fokus på renovering av det huset. Om detta kan läsas under egen flik (under framställning).

 

Det som gjorts under senare år på Gula huset är en del kompletteringar såsom isolering av vindbjälklaget (2011) och isolring av trapphusets yttertak + plåttäckning (2012).

 

Närmaste planen för gula huset är färdiggörande av hallar, gäst/lekrum, slipning av golv (övervåning) samt invändig målning. Ett stort jobb är att få bättre funktion på innanfönstren  -  och komforten dubblerades..

 

Under 2011 gjordes också installation med luftvärmepumpar. Två IVT-Nordic försörjer Gula huset. Elförbrukningen halverades.

Herrn och frun i huset!
Badrumsbänk.
Blivande städskåp
Svampangrepp i trapphusets golv
Miljöriktig cellulosaisolering på vinden
Vem mer kan uppvisa 21 Ikea-köksöverskåp på vinden?
Dörrar till körporten 2014-10-18
Utrymmet mot bjälklagret fylls med kutterspån.
Utrymmet mot bjälklagret fylls med kutterspån.
Vågrätt golv.
Vågrätt golv.
Övre planet
Utsikt från bergsfoten
Klassiska träkilar som putsunderlag.
Färdigputsat
Fönsterrenovering
Nyomgjord kakelugn i TV-rummet samt antroposof-färg på väggarna
Klart för målning och golvslip
Antikvarisk renovering av körporten.
Inflytt i köket
Nya köksgolvet såpskuras
Färdigskrapat trapphus (lodrät bild)
Ursprungsgarderoben återställd
Golvet i toalett o dusch
Precis som Ernst??
Kullersten och kalkstensrännsten (väger 200 kg)
Nya badrumsskåp 2019-10-10
Nya badrumsskåp 2019-10-10
Nytt skåp i köket och nytt trägolv i den gamla delen 2019-10-10
Nytt skåp i köket och nytt trägolv i den gamla delen 2019-10-10