Hur "Kickis hus" blev "Karins hus".

Målning i kvällsljus

En dag hösten 2002 kom det upp en skylt på grannhusets gräsmatta "Till Salu". Tanken for iväg och när vi började titta på potentialen att slå ihop de två fastigheterna Två Liljor 1 och Två Liljor 2 blev vi väldigt förtjusta av vad resultatet skulle kunna bli. Vi förde samtal om köp med Kicki Lothigius, som ägde huset, och det ledde till att vi i september 2003 (?) tog vi huset i besittning. Ursprungstanken att Karin skulle renovera Stugan till sin fritidsbostad byttes mot en fantastiskt fin lägenhet med permanentstandard i Gröna gatuhuset.

Huset var från början en bakstuga, som man 1851 byggde en våning ovanpå och satte ett utanpåliggande trapphus, likt det Gula husets, mot gården. I slutet av 70-talet gjordes en omfattande renovering och då tillkom den vinkelbyggnad som sträcker sig längs tomtgränsen uppåt. Det är i huvudsak inom denna tillbyggnad som de stora förändringarna gjorts. Den gamla delen byggnadsvårdas i så stor utsträckning som möjligt. För att få den nya och gamla delen att flyta samman ytterligare i stil har vi använt gamla typer av material, såsom plank och pärlspont och satt en gammal järnspis  -  fullt fungerande  -  i köket.

 

Så började en två-delad reoveringsplan: En för att iordningsställa Gröna gatuhuset för våra behov (se nedan) och en plan för att göra två trädgårdar till en gemensam (se här).

Det största projektet var att flytta köket från nedre planet till det övre samt att bygga toalett och dusch på varje plan.

En nedplockad kakelugn som ska återuppsättas
Kakelugnen i vardagsrummet kunde behållas intakt
Bakugnens front riven
Trädgårdspotential av stora mått
Förbipasserande funderade på målaren psykiska status
Fönstermålning
Rivning påbörjad
Pärlspntsvägg målas i pärlgrått
Ny trappvägg målas
Ett nytt fönster tas upp.
Hålet träffade rätt.
Nytt fönster till ny toalett
Slutfinish.
Elcentralen kompletteras.
Nischfönster
Trapputgången målas

Först renoverades murstock och eldstäder

Likom erfarenheten var från renoveringen av Gula gatuhuset startade vi med en genomgång av murstockar ock eldstäder. Murstockarna försågs med syrafasta rör i kanalerna. Sedan genomgång av de fyra kakelugnarna, bakugnen och den nya järnspisen i köket. En av kakelugnarna är vår äldsta (från 1700-talet enligt kakelugnsmakaren Blomman) och den behövde fantastiskt nog inte plockas isär utan kunde bara anslutas till nya röret. Kakelugnen i vardagsrummet behövde heller inte plockas isär. En kakelugn flyttades från undervåningen till övervåningen och en annan flyttades från Gröna till Gula huset (till gästrummet).

Bakugnen blev ett stort projekt i sig. Den öppnades och plockades ur och återställdes till brukbart skick inklusive de gamla järnluckorna från 1700-talet. Järnspisen, som satt i bakugnen, fick en ny placering i köket. Tack Blomman och "Mullsjö-sotarn" för ett fint jobb. Hur många kilo glimmer som fylldes på i bakugnens murstock vet vi inte exakt, men det var mängder.

Målning av fasad och fönster

Fasaden hade inte målats sedan 1979, vilket är fantastiskt i sig med tanke på hur välhållen fasaden ändå var. Efter utbyte av ett antal plank, främst i nederkanten där de haft kontakt med växtlighet, var det läge att måla med linoljefärg  -  i samma ljusgröna kulör som tidigare vad gäller panelen. Gavlar, takfot och fönsteromfattningar fick en mörkgrön kulör och fönstren fick kulören engelsk röd.

Frn yttre målningen sträckte sig över två säsonger. Påbörjades sommaren 2004 och avslutades sommaren 2005.

Ett nytt kök på vardera våningsplanet

Erfarenheten av köket i det Gula huset var väldigt positiv så vi beslöt att sätta in ett liknande kök även i det Gröna husets övervåning. Det är ett Lidhults-kök med massiva träluckor med speglar.

Vi lät mura upp en ny plats för järnspis, som har en murad spiskåpa enligt gammal förebild. Spisinsatsen från bakugnen placerades här.

 

Det övre köket fick ett nytt trägolv, som såpskurats och väggarna kläddes med pärlspont som målats med linoljefärg. Takte var sedan tidigare brädat och målades med vit linoljefärg.

 

I undervåningen använde vi delar av det gamla köket, som var ett gediget 70-talskök, där vi målade de trävita luckorna med grå linoljefärg.

Även detta kök är komplett med spis, fläkt, kyl och en liten frys.

Varmvattenberedaren kunde flyttas ut i ett förråd på bekvämt avstånd från alla tappställen.

Två nya talett- och duschrum

Eftersom huset ska fungera med en lägenhet per våningsplan så behövdes också en toalett och dusch i varje plan. Båda är helt nygjorda och helkaklade med dusch och fläkt. I det nedre duschrummet finns även en tvättmaskin.

Bitvis riktigt bekvämt
Målning av fönstren på insidan
Färdigställande av gipsvägg
Panel i köket
Trappschaktet planeras
Färgborttagning med värmelampa
Fredenvall på gång.
Eldragning i köket.
Nu är det nära långkok
Nygjord järnspis.
Köket klart
Spalje för uteplats
Fönsterfärgtest.
Märkning före nedplockning
Omputsning av bakugnens ytterdel
En ny yttre eldplats på bakugnen
Kakelugnsrester som ska till tippen
Gavel och väggar skrapas och målas
Elslingor på övre badrum.
Dörrarna från vitt till rött
Solnedgång mellan husets skorstenar
Fasadmålning.
Panel färdigmålas
Köket börjar ta form
Köksinredningen snart klar
Magnus fixar trappan.
Garderobsramar görs om
Tapetsering
Järnspisen saknas.
Taklister.