Från Per Brahes tid.

Fastigheterna Två Liljor bildades på Per Brahe dy:s tid d.v.s. på 1600-talet. Han placerade Bergsgatan längs siktlinjen från sitt sommarslott Brahehus till Gränna kyrka. Han ville bara ha enplans-hus för att inte störa siktlinjen. Tomterna öster om Bergsgatan sträcker sig mellan vägen och upp till berget. Fastigheterna Två Liljor 1 (Bergsgatan 44) och Två Liljor 2 (Bergsgatan 46) är endast 12-13 meter breda men cirka 60 meter långa.

 

I separata flikar kommer det successivt att bli en beskrivning av varje byggnad utifrån de projekt som dessa genomgått och alltjämt genomgår. Det är ju så att gamla hus har ett ständigt behov av underhåll och byggnadsvårdande översyn. När vi började renoveringsarbetet på 90-talet så var det svårt att hitta material för upprustning i byggnadsantikvarisk stil. Nu har denna marknad exploderat och det är idag relativt lätt att hitta både originaldelar och bra ersättningtsdelar- och metoder för att hålla husen i trim. De annorlunda användnings- och uppvärmningssätten kräver dock en del anpassningar för att klara bl.a. fuktkrav och för att begränsa underhållskostnaderna. Vi tar upp dessa "kompromisser" under respektive husbeskrivning.

 

Här nedan ses tomtkartan som visar området runt Två Liljor 1 och 2. De färgade byggnaderna beskrivs vidare under särskilda flikar under Två Liljor 1 respektive Två Liljor 2. Du kan också klicka på länkarna nedan:

Gula gatuhuset Två Liljor 2
Stallet
Stugan
Jordkällaren
Gröna gatuhuset Två Liljor 1
Paviljongen

Den nedre respektive den övre vingården är markerade med "druvklasar".

 

Tomtkarta Två Liljor. Tomtkarta Två Liljor.
Gatuhusen från berget.
Gatuhuset Två Liljor 2
Stallet
Stugan
Jordkällaren
Gatuhuset Två Liljor 1
Paviljongen