Återkommande aktiviteter i vingården

Vingårdens årsschema

Året i vingården gestalta sig på ungefär följande sätt:

  • Mars-april: nyplantering, när så behövs
  • April och framåt: ansning/gallring av oönskade vildskott och sent utvecklade druvor
  • Maj: i vissa fall åtgärder mot frostskador på knopparna, bland annat genom vattenbesprutning
  • Maj-juli: ev besprutning mot skadeangrepp. Med möljövänliga medel, naturligtvis.
  • Juni-juli: uppbindning av skott. Beskärning av årsskott.
  • Augusti: de blå druvsorternas färg börjar märkas
  • Oktober: skördemånad
  • November: vinrankorna tappar sina blad i samband med den första frosten
  • December - mars eller när hård-vintern är över: Vinterbeskärning.
  • December-januari: skörd av frusna druvor för produktion av isviner