Här följer en beskrivning av de medverkande kostnärerna.

Pia H-K Campbell
Classe Campbell
Christina Campbell
Per Campbell
Maria Campbell

Pia H-K Campbell. Nu 102 år. På 1970-talet var hon speciellt fascinerad av insekter och skalbaggar och omformade deras form och särprägel i målningar och grafik på sitt högst personliga sätt. Under senare år ägnade hon sig åt historiska motiv och då ofta skildringar i stort format kring händelser och företeelser. Pia är också känd för sina blomstermotiv och är även keramiker.
Hon har studerat vid Valand och Slöjdföreningens skola i Göteborh och på Forums Grafikskola i Malmö och är representerad på museer, i kommuner och i samlingar runt om i Sverige.
Pia har även formgivit de ljusstakar, som finns i utställningen, samt ljuskronor vilka tillverkas av Lars Campbell.

Classe Campbell 1910 - 1987 vae en skicklig tecknare av framför allt barn och mycket anlitad som sådan. Med några få och snabba streck fångade han ett barns karaktär och personlighet.
Hans passion var dock färgens egenskap och de möljigheter den gav i måleriet och han var en stor beudrare av Vincent van Gogh.
Han sökte sina motiv i många länder bland människor och landskap i Europa och på senare år även i Afrika.
Classe Campbell studerade vid Valand i Göteborg och på Konstakademin i Köpenhamn. Han är representerad i kommuner, landsting och samlingar runt om i Sverige.

Christina Campbell är grafiker, tecknare och keramiker. Tankar och associationer kan ofta hos henne generera bilder och objekt i ateljén. Inte sällan finner hon inspiration i något hon läst eller hört. Bilden här bredvid illustrerar den fantasivärld hon ofta gestaltar i sina verk.
Christina Campbell har studerat vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Forums grafikskola i Malmö. Hon har arbetat som designer vid Rörstrand. Hon är representerad i kommuner, samlingar och landsting såväl i Sverige som utomlands.

Per Campbell 1944-2007 kan betecknas som naivist och målade det han såg i naturen och i olika miljöer. Ett av hans favoritmotiv var djur som kaniner och katter av vilka finns prov på i utställningen.
Per Campbell gick i lära hos sina föräldrar och arbetade också i keramik. Bilden här bredvid är från Malta.

Maria Campbell är autodidakt vad gäller konstnärlig verksamhet. Hon har gjort en del experiment i grafik och då främst linoleumsnitt som bilden av en ros här bredvid. Hon arbetar också i akvarell.
Maria Campbell är f.d. journalist och har under senare år bl.a. publicerat arbeten med historiska teman.
Hon har studerat journalistik och arkeologi samt konstvetenskap och arbetat på museer under sitt aktiva yrkesliv.